AKADEMIK AS

Posted on by

OM OSS

Vi arbeider med personal og kompetanseutvikling innenfor områdene; bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse. Kursene gjennomføres ved hjelp av simuleringsmodeller – (”bedriftsspill”) Pedagogikken bak modellene gjør at deltakerne på en effektiv og rask måte tilegner seg kunnskap/forståelse om de aktuelle fagområder. Helhetsforståelse og forretningsforståelse er stikkord som kan brukes i denne sammenhengen. Kundene finnes både i næringslivet og innenfor offentlig sektor. Vi har arbeidet med denne pedagogikken siden 1989, og vi har kjørt omfattende opplæringsprogrammer for norsk næringsliv.

  • JANROGER
  1. 1