Produkter

Posted on by
Business Decisions (Bedriftssimulator)

Business Decisions er en simuleringsmodell som har som formål å gi som f.eks; mellomledere, ledere, budsjettansvarlige, styrerepresentanter, gründere, studenter – en større forståelse for økonomiske sammenhenger i en virksomhet. Deltakerne behøver ikke dype forkunnskaper på området, formålet er nettopp å skape denne forståelsen. Deltakere som har økonomisk bakgrunn/utdannelse får en mulighet til å prøve ut sine kunnskaper i praksis, de vil også få mange aha opplevelser i løpet av kurset.

Business Decisions er et 2-3 dagers ”Learning by doing” kurs, der man erverver  en helhetsforståelse for bedriftsøkonomi som vil gjøre en i stand til å motta, forstå og absorbere økonomisk informasjon effektivt. Man vil også bli i stand til å kunne lese og forstå et årsregnskap med tilhørende informasjon.

Utover å gi en større forståelse for økonomiske sammenhenger vil kurset være en effektiv trening i å samarbeide. Teamarbeid/teamrolleanalyse er derfor ofte et eget emne på kurset.

Deltakerne vil i grupper på 2-4 personer overta ledelsen i en eksisterende virksomhet. Oppgaven går ut på å utvikle virksomheten best mulig i konkurranse med andre grupper med tilsvarende forutsetninger. Evnen til å ta riktige beslutninger (business decisions) og implementere disse utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko.

Det skal fremheves at simuleringsmodellen er manuell, uten anvendelse av PC/data, og at visualiseringen, den fysiske illustrasjonen , i høy grad er med på å styrke innlæringen og gjøre den meget effektiv og motiverende.

Busines Decisions – sammendrag

  • Formål; Gi deltakerne økonomisk helhetsforståelse./økt forretningsforståelse.
  • Målgruppe; mellomledere, ledere, budsjettansvarlige, styrerepresentanter, gründere.
  • Tid; 2-3 dager. Helst internatkurs med 2 lange dager.
  • Kurstype; Manuell simulering med høy deltakeraktivitet og sterkt engasjement.
  • Antall deltakere; 4, 5 eller 6 grupper a 2-4 personer. (8 – 24 deltakere).
Business Logic (økonomisimulator)

Business Logic er en simuleringsmodell som har som formål å gi deltakerne en større forståelse for økonomiske sammenhenger i en virksomhet (lønnsomhetsforståelse).

Materialet er utviklet spesielt med tanke på å gi deltakere uten økonomisk bakgrunn en innføring i forskjellige økonomiske uttrykk og sammenhenger.

Business Logic er et 1-2 dagers ”Learning by Doing” kurs der deltakerne erverver en helhetsforståelse for bedriftsøkonomi/internt forbedringspotensiale. Dette gjør deltakerne i stand til å motta, forstå og absorbere økonomisk informasjon.

Utover å gi en større forståelse for økonomiske sammenhenger vil kurset være en effektiv trening i det å samarbeide. Deltakerne vil i grupper på 2-4 personer styres av instruktøren når de skal overta ledelsen i en eksisterende virksomhet. Oppgaven går ut på å utvikle virksomheten best mulig.

Etter kurset vil deltakerne i høyere grad være en aktiv del i forandrings/forbedrings prosessene og sannsynligvis være blant initiativtakerne til nye tiltak i stedet for bare ”å være dem det går ut over”.

Business Logic er en manuell simuleringsmodell, uten anvendelse av PC/data. Visualiseringen/den fysiske illustrasjonen er i høy grad med på å styrke innlæringen å gjøre den effektiv og motiverende.

Business Logic – sammendrag

  • Formål; Gi deltakerne økonomisk forståelse/lønnsomhetsforståelse.
  • Målgruppe; Samtlige medarbeidere
  • Tid; 1-2 dager
  • Kurstype; Manuell simulering med høy deltakeraktivitet og sterkt engasjement. Instruktørstyrt innlæring.
  • Antall deltakere; Fleksibelt antall grupper a 2-4 personer (2-40 deltakere)
Etablererkurs/Gründerkurs

Vi tilbyr 5 dagers intensivkurs for etablerere/gründere. De 3 første dagene går med til praktisk arbeide med modellbedriftene i Business Decisions. Man får her trene på å sette opp en forretningsplan samt drive en modellbedrift i 7-10 simuleringsår. Dag 4-5 går med til relevante foredrag samt arbeide med egen forretningside/forretningsplan